transport maszyn

Jako że relokacja maszyn przemysłowych jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym, to powinno się powierzyć to zadanie doświadczonymi profesjonalistom, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem. Fachowcy wiedzą, jak prawidłowo rozłożyć urządzenia na części, odpowiednio zabezpieczyć, przetransportować i ponownie zamontować w miejscu docelowym. Już sam transport wielkogabarytowy jest sporym wyzwaniem. Podłączone maszyny muszą zostać poddane licznym testom, aby upewnić się, że pracują prawidłowo, wydajnie i nie stanowią żadnego zagrożenia dla użytkowników.

Co warto wiedzieć o relokacji maszyn przemysłowych?

W przypadku relokacji maszyn w pierwszej kolejności trzeba opracować dokładny plan działania, zaplanować szczegółowo wszystkie etapy prac. Niezbędne staje się oszacowanie ewentualnych zagrożeń. Następnie przystępuje się do dokonania demontażu maszyn. Konieczne staje się zachowanie szczególnej ostrożności, rozłożenie urządzeń na części pierwsze i dokładne opisanie wszystkiego, zabezpieczenie na czas transportu. Kluczową kwestią w przypadku relokacji maszynie jest to, aby wszystko przebiegło sprawnie, jak najszybciej, bez przerwania ciągłości pracy w zakładzie i narażania firmy na poniesienie strat finansowych.

Do zdemontowania maszyn niezbędne staje się użycie rozmaitych narzędzi ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych. Trzeba liczyć się z różnymi niebezpieczeństwami, dlatego kluczowe staje się stosowanie do zasad BHP i zachowanie najwyższych standardów. W całym przedsięwzięciu powinny brać udział wyłącznie uprawnione do tego osoby. Do przewiezienia maszyn używa się wózków widłowych, aby sprawnie i bezpiecznie znalazły się one na ciężarówkach. Następnie zabezpiecza się je, aby nie doszło do samoczynnego przemieszczania w trakcie transportu.

Co obejmuje relokacja maszyn?

Po zdemontowaniu urządzeń konieczny staje się ponowny montaż maszyn po relokacji. Najpierw trzeba oczywiście wszystko rozładować, przetransportować wózkami widłowymi do wyznaczonej lokacji. Po złożeniu wszystkich elementów można przystąpić do wymiany płynów eksploatacyjnych, podłączenia urządzeń do źródła zasilania. Następnym krokiem będzie rozruch testowy. Koniecznie jest sprawdzenie, czy wszystko działa prawidłowo, jest bezpieczne w użyciu. Testy pozwalają na potwierdzenie wydajności urządzenia, wykrycie ewentualnych zagrożeń. W montażu maszyn muszą brać udział specjaliści z różnych dziedzin.

W proces trzeba zaangażować elektryków, hydraulików, gazowników, automatyków i informatyków. Tylko fachowcy z odpowiednimi uprawnieniami są w stanie stwierdzić, czy wszystko zostało właściwie podłączone i działa prawidłowo oraz wykluczyć czynniki zagrażające bezpieczeństwu pracowników. W przypadku korzystania z usług profesjonalnej firmy można mieć pewność, że przeprowadzi ona wszystkie prace w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i sprzętowi. Nie trzeba martwić się o zatrzymanie produkcji, czyli przerwanie ciągłości pracy i narażenie na poniesienie wysokich strat finansowych.